CHINESE DWERGKWARTEL
Coturnix chinensis.verspreiding: West India, zuidoost
Azie, Filippijnen, Indonesië, 
Nieuw-Guinea en noordoost Australië.
 
habitat: open grasland.

Grootte: 14 CM

De Chinese Dwergkwartel is een van de kleinste hoendersoorten. Hij is een opvallend getekende kwartel, die voorkomt in een groot deel van Oost Azie en Australië. Hij heeft een voorkeur voor dichtbegroeide graslanden, de randen van drasland en in cultuur gebracht landschap, waar hij zich vooral voedt met graszaden en verschillende insecten. Hij foerageert meestal in groepen van 6-7 vogels.

In veel gebieden is hij nomadisch: om te broeden trekt hij naar een plaats waar het geregend heeft. De 4-7 eieren worden uitsluitend door het vrouwtje uitgebroed in 16 dagen, de kortste broedduur van alle hoendervogels.

Deze soort die erg geschikt is voor een gemengde volière en wordt over de hele wereld in grote aantallen gefokt. Ook hier moet voldoende vegetatie aanwezig zijn zodat de hennen niet al te erg door de eventuele partners achtervolgd zullen worden. Om dit te voorkomen zouden er voor elke haan voldoende hennen moeten worden aangeschaft. De eieren kunnen indien nodig in een broedmachine worden uitgebroed beter is het natuurlijk om de ouders dit werk zelf te laten verrichten. Alle soorten kwartels moeten over een bak met zand beschikken, zodat zij een stofbad kunnen nemen.

De jongen van deze kwartel soort zijn zogenaamde nestvlieders. Dit betekend dat ze al direct na uit het ei gekomen te zijn zichzelf kunnen voeden, ze beginnen al gelijk aan alles te pikken wat maar enigszins eetbaar lijkt. Het opfokken van de jongen kan het best gebeuren met geknipte meelwormen met daaraan toegevoegd een tropisch zaadmengsel.

Ze komen het best tot hun recht in een goed beplante volière en door het zoeken naar insecten in de grond woelen ze de toplaag van de volière enigszins om. Dit komt weer ten goede aan de bodemgesteldheid van uw volière en tevens ziet de volière er, door al dat gewroet, een stuk schoner en frisser uit.

Door de jaren heen zijn er al verschillende kleur varianten gekweekt waaronder de witte en de grijze kleurmutatie.