MOZAMBIQUE SIJS
Serinus mozambiquesverspreiding: Midden-Afrika.
habitat: Afrikaanse savanne en met struiken begroeid grasland.
grootte: 10 cm

Dit bijzonder sierlijke vogeltje kan in gezelschap van kleine prachtvinken in kooi of volière heel goed gehouden worden.
Behalve de mooie kleur en de beweeglijkheid is de zang van het mannetje een genot om te horen. Daarom worden de mannen vaak alleen gehouden, want dan zingen ze vrijwel doorlopend. Een paartje is meestal wel te krijgen en het popje is aan de donkere keelvlekken te herkennen.

Voeding:
het normale kanariemengsel, ook in de broedperiode kanarieopfokvoer of eivoer met insecten. Het zijn hoofdzakelijk zaadeters, maar in de broedtijd eten ze ook veel insecten, fijngesneden meelwormen, eivoer en groenvoer. Ook zijn ze dol op kiemend zaad en graszaad, dat ze uit de halmen halen.

BROEDEN:
Broedtijd loopt van september tot januari. Als paartje zijn ze alleen in een broedkooi goed tot broeden te krijgen. Als een paartje alleen in een kooi gehouden, gaan ze hun nest maken in een open nestkastie. Als materiaal gebruiken ze met voorliefde fijne woldraden en hennepvezels.
In de volière bouwen ze ook zelf boven in een struik of boom wel een nest. Het vrouwtje verricht de werkzaamheden, de man zingt vlijtig in de nabijheid van het nest. Na 13 dagen komen de eitjes uit, na drie weken vliegen de jongen uit. Ze worden dan nog weken lang door de man gevoerd. Als ze zelfstandig zijn geworden moeten ze apart geplaatst worden, omdat de ouders dan weer met een nieuw broedsel begonnen zijn en de jongen verjagen.
Direct na de broedtijd vervreemden de ouder vogels als het ware van elkaar en blijven tot het volgende broedseizoen tenminste onverschillig tegenover elkaar. Kruisingen met de kanarie zijn vermeld. De Mozambique sijs is verwant aan de kanarie en daarom worden er wel met succes kruisingen verricht, waarbij de man Mozambique sijs wordt gepaard aan een kleine pop kanarie. De jongen worden dan ook wel gevoerd met kanarieopfokvoer en eivoer.
De vlucht gelijkt op die van een vlinder en is volkomen geruisloos.
Mozambique sijzen kunnen goed buiten overwinteren.