NAPOLEONNETJE
Estrilda troglodytesverspreiding: Noordelijk Afrika, van Senegal tot
Ethiopië.

habitat: Afrikaanse savanne en met struiken
begroeid grasland. grootte: 9-10 cm, staart 4 cm

De mannetjes zijn vaak moeilijk te onderscheiden van de vrouwtjes. Slechts in de paartijd is de kleur van het mannetje intensiever roze over de gehele buik en is ook de teugel breder. Ook aan de luide kwetterende fluittonen die het mannetje bij zijn sierlijke aanzoeksdans laat horen is hij direct te herkennen.

Hij danst dan om het popje met een gras halm in zijn snavel. Beide laten soms een zacht murmelend liedje horen, evenals zachte lokroepen. Jammer genoeg zijn ze nogal schrikachtig en hoewel ze zeer makkelijk nestelen moet dus de meeste zorg besteed worden aan een rustig plekje, waar ze niet gestoord worden.

Ze gebruiken graag een nestkastje, waarin ze een rond, zeer kunstig nestje maken met een nauw insluipgangetje. Van binnen wordt het nestje met haren en wol bekleed. Voor verschillend nestmateriaal moet dus gezorgd worden, steeds een ruime keuze. Bij mij bouwden ze in een vogelkamer in een hoek op de grond, achter een grote bloempot een nest, waarin ze drie eitjes legden. Meestal 3-5 eitjes, welke wit en wat spitsvormig zijn. De jongen brengen ze groot met kleine verse buffalowormpjes, eivoer en voorgeweekte zaden. Na 12 dagen broeden komen de door beide vogels afwisselend bebroede eitjes uit, terwijl veertien dagen later de jongen het nest verlaten.

De jongen zijn dan zacht grijs van kleur, hun snavel is zwart en heeft aan beide kanten een nog witachtige washuid. Na enkele weken gaan ze op de ouden lijken. Hoewel ze 's zomers goed gedijen in de buitenvolière, moeten ze in een vorstvrij vertrek overwinteren en in de ruitijd zelfs liever in een verwarmde kamer.

Daar het verdraagzame en levendige vogels zijn, horen ze in iedere gezelschapsvolière thuis, waar ze vele jaren in leven kunnen blijven. In de ruitijd doen een paar druppels multi vitaminen op het zaad soms wonderen. Ze broeden in augustus/september en in maart/april.