STAALVINK
Hypochera chalybeataverspreiding: West-Afrika.

habitat: Afrikaanse savanne en met
struiken begroeid grasland.
grootte: 10 cm

Evenals de wida's vertoont de staalvink een bruiloftskleed. Zijn prachtige staalblauwe pakje maakt hem aantrekkelijk voor de kooi, want het grauwe kleed dat het vrouwtje draagt en ook het mannetje na de broedtijd, is niet erg opvallend en aantrekkelijk. Het mannetje is in de broedtijd rusteloos en zweeft op en neer boven de andere vogels, waardoor soms een ware paniek ontstaat. Hij laat daarbij een snerpend geluid horen.
Hoewel er enkele meldingen van broedresultaten zijn behoort dit beslist tot de uitzonderingen. Natuurlijk zou men kunnen proberen in een kleine volière, goed beplant, een paartje tot broeden te krijgen en een eerste vereiste zou dan zijn zowel de nestmogelijkheden als het menu zo uitgebreid mogelijk te maken.
Oude weversnesten, harzer nestkastjes, touwnesten en veel materiaal op diverse hoogte aangebracht, moeten gelegenheid en keuze bieden. Ook zou het wellicht goed zijn een man twee of drie poppen te geven. Evenals de wida's zijn de staalvinken polygaam en ze maken gebruik van de vuurvinken Lagonosticta senegala voor het uitbroeden en opvoeden der jongen. Ook de Helena-fazantjes en de Angola-blauwfazantjes worden als gastheren genoemd.

Deze vogels schijnen het zelf broeden niet geheel verleerd te zijn, terwijl thans ook resultaten bekend zijn van het broeden en grootbrengen der jongen door Bonte astrilden.