Tijgervink
Amandava amandava

verspreiding: India en IndonesiŽ.
 
habitat: open grasland en met stuiken bedekte gebieden.

Grootte: 9 tot 10 CM

Van de drie soorten van het geslacht Amandava komen er twee 
uit Azie, te weten de de tijgervink (Amandava amandava) en de 
groene tijgervink (Amandava formosa). De derde soort is het
overbekende goudbuikje (Amandava sublava). Van de tijgervink is
eigenlijk de Chinese tijgervink (Amandava punicea) de meest
ingevoerde soort.

Het popje is donkerbruin, aan de buikzijde geelbeige, zwartte 
teugelstreep, rode stuitveren, zwarte staart. Ze heeft ook witte 
puntjes op de vleugels, en een rode snavel. Slechts in volwassen 
toestand en in de paartijd zijn de mannetjes mooi op kleur, in de 
andere tijd gelijken ze op de popjes en zijn ze slechts herkenbaar 
aan hun aardig lang liedje, hoewel ook popjes, vooral wanneer er 
geen mannetjes zijn, dit liedje wel voordragen, zij het zachter. 

In de paartijd is het mannetje druk en danst met gespreide staart 
ijverig om het popje heen. Deze vogels nestelen goed, maar vrijwel 
alleen in struiken of buxusboompjes, waar ze een buidelvormig en 
hangend nest bouwen, soms voorzien van twee in gangen. Meestal 
legt het popje 4-6 eitjes, die ze alleen bebroedt. De jongen worden 
lang niet altijd voorspoedig groot, wat m.i. aan een onrustige 
omgeving geweten moet worden. Nestcontrole door de kweker dient
bij deze soort dan ook tot een minimum beperkt te worden.

Als eigenaardigheid wil ik nog noemen het gebruik dat tijgervinken 
maken van grote zwarte kippenveren, die ze mee in het nest nemen 
en zo opstellen dat de zwarte veer de opening geheel bedekt. Zo nu en dan steken ze hun kopje eens door die veer om naar buiten te kijken of er onraad is.

Broedtijd 11 tot 12 dagen. De jongen worden de eerste dagen van hun leven gevoerd met insecten en daarna geven hun ouders ze uit de krop voorgeweekte zaden. Indien u zelf met deze vogels wilt kweken kan ik u aanraden om ze ongeveer drie geknipte meelwormen per dag per jong te verstrekken met daarop enkele druppels vitamine A. Een goed eivoer aangevuld met gedroogde insecten mag ook nimmer ontbreken. 

De jongen van de tijgervink zijn lichtbruin, hebben een zwarte snavel en vuilwitte stippen op de vleugels. De tijgervinkjes behoren tot de meest gehouden voliŤrevogels, wat ze te danken hebben aan hun 4 goede eigenschappen, nl. hun prachtige kleur, hun lieflijk gezang, hun makkelijke broeden en tenslotte hun sterk gestel. Ze behoren stellig tot de eerste vogels die men zich aan moet schaffen als men serius zou willen beginnen met het kweken van tropische vogels.
Ze zullen niet teleurstellen.