Enkele gedichten en verhalen in dichtvorm
in het oost-nederlands dialect.